Latest news

Menu

cart
user

Cart

Total

Next steps

You will now be forwarded to the simple & uncomplicated ticket platform "starjack".

  • Create account
    or log in
  • Buy the ticket

You will be automatically redirected in 21 seconds.

INFORMATIE INZAKE DE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

Wij hechten belang aan een verantwoordelijke omgang met uw gegevens!

Verklaring aangaande de informatieplicht

Deze Verklaring Gegevensbescherming informeert de gebruiker van de website https://www.skiwelt.at (hierna te noemen „website“) over de aard, de omvang en de oogmerken van het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door de SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH (hierna: „exploitant“) .

Persoonlijke gegevens (bijv. naam, emailadres, telefoonnummer) worden door de exploitant alleen op rechtmatige wijze verwerkt en doorgegeven – in het bijzonder om contractuele verplichtingen na te komen, op grond van zwaarwegende gerechtvaardigde belangen van de exploitant of op basis van de toestemming van de gebruiker.

Indien de rechtmatigheid voor een concrete gegevensverwerking op de toestemming van de gebruikers is gebaseerd, kan deze te allen tijde (ook gedeeltelijk) door middel van een email naar datenschutz@skiwelt.at worden herroepen. Dit kan de functionaliteit van de content die op deze website wordt aangeboden, beïnvloeden.

Uw rechten

U hebt principieel recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdracht van de gegevens, herroeping van de toestemming en recht op bezwaar. Wanneer u gelooft dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op andere wijze zijn geschonden, dan kunt u bezwaar maken bij de toezichthoudende instantie. In Oostenrijk is dat de Datenschutzbehörde (instantie voor de bescherming van persoonsgegevens).

De gebruiker kan een beroep doen op deze rechten door middel van een email naar datenschutz@skiwelt.at.

Er is ons veel gelegen aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Tenslotte heeft de gebruiker het recht om bezwaar te maken bij de Oostenrijkse instantie voor gegevensberscherming: Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at).

Niettegenstaande de hieronder aangegeven informatie over verwijdering van gegevens bij de individuele vormen van gegevensverwerking, worden er geen gegevens verwijderd indien het gebruik van de te verwijderen persoonlijke informatie op grond van deze Verklaring Gegevensbescherming voor andere rechtmatige verwerkingsvormen (bijv. directe reclame) worden gebruikt.

Het tonen van de website

De SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental GmbH slaat bij elk bezoek aan de website www.skiwelt.at (hierna: „website“ genoemd) de volgende gegevens op: naam van de bezochte website, het opgevraagde bestand, datum/tijd, van de overgedragen hoeveelheid gegevens, melding over succesvol verlopen toegang, soort /versie van de browser, eerder bezochte pagina en IP-adres.

De tijdelijke opslag van het IP-adres van uw eindapparatuur is voor het tonen van de diverse content van de website en daarom overeenkomstig § 8 derde lid Z 4 DSG alsmede Art 6 eerste lid sub b DSGVO voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk. Uw IP-adres wordt na beëindiging van het gebruik van de website verwijderd. De SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental GmbH gebruikt voornoemde gegevens alleen voor statistische doeleinden in verband met zijn aanbod.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden, die met behulp van de browser op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Zij richten geen schade aan. Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Enkele cookies blijven op uw eindapparatuut opgeslagen totdat u ze verwijdert. Zij stellen ons in staat om uw browser te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt.
Wanneer u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u erover informeert wanneer een website cookies will plaatsen, zodat u dit per geval al dan niet kunt toestaan.
Wanneer u het plaatsen van cookies deactiveert, kan dit de functionaliteit van onze website beperken.

FACEBOOK REMARKETING/RETARGETING

Op onze webpagina’s zijn remarketing-tags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS geïntegreerd. Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt er via de remarketing-tags een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze webpagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. De informatie die op deze wijze wordt verkregen, kunnen wij voor het opgeven van Facebook advertenties gebruiken. Wij wijzen erop, dat wij als exploitant van de webpagina’s geen informatie ontvangen over de inhoud van de verstuurde gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Nadere informatie hierover vindt u in de verklaring omtrent de gegevensbescherming van Facebook via https://www.facebook.com/about/privacy/. Indien u geen opslag van gegevens via custom audience wenst, kunt u custom audiences hier deactiveren.

Browser plugin

U kunt de opslag van cookies op uw computer voorkomen door uw browser-software zo in te stellen dat dit niet gebeurt. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van deze website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) opslaat en verwerkt, door de browser-plugin te installeren die via de volgende link kan worden gedownload: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte die de overeenkomst hebben ondertekend ingekort, voordat het naar de VS wordt doorgestuurd. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het gehele IP-adres aan een server van Google naar de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om aan de exploitant van de website overige met het gebruik van de website en met het internet samenhangende diensten te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Vragen van gebruikers - contact met ons

Wanneer u via het formulier op de website of per e-mail contact met ons opneemt, worden om de vraag te verwerken en voor het geval er daarna meer vragen worden gesteld, de volgende gegevens van de gebruiker opgeslagen: titel, voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, alsmede gegevens die met de vraag te maken hebben: periode van het verblijf, gewenste accommodatiecategorie, aantal meereizende kinderen en volwassenen, leeftijd van de kinderen en overige individuele specificaties.

De persoonlijke gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door de exploitant binnen drie jaar nadat de aanvraag is verwerkt verwijderd.

De door de gebruiker vermelde persoonlijke gegevens worden door de exploitant slechts in zoverre verwerkt en gebruikt als zij voor de verwerking van de aanvraag en/of het verrichten van de bestelde prestatie noodzakelijk zijn. De verwerking van de gegevens is noodzakelijk overeenkomstig art. 6 eerste lid sub b DSGVO voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan de overeenkomst.

In geval van vragen, aanbiedingen en boekingen die betrekking hebben op de regio of een plaats, worden de bekend gemaakte persoonlijke gegevens aan de relevante door u gekozen VVV’s in de regio ter beantwoording doorgestuurd. Met de VVV’s (Kitzbüheler Alpen – Brixental, Kitzbüheler Alpen – vakantieregio Hohe Salve, Kufsteinerland en Wilder Kaiser bestaat een „overeenkomst tot opdrachtverwerking“ overeenkomstig art. 28 van de DSGVO.

In het kader van deze gegevensverwerking stuurt de exploitant de verzamelde persoonlijke gegevens aan de volgende derden door:

  • Feratel Media Technologies AG (Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck, Oostenrijk). Nadere inlichtingen vindt u op: https://www.feratel.at. (Systeemprovider klantendatabase c.q. aanvraag- en boekingstool van de (Oostenrjkse) VVV‘s)
  • Micado IT – Solutions (Hammerschmiedstraße 5, A-6370 Kitzbühel, Oostenrijk). Nadere inlichtingen vindt u op https://www.micado.cc (website-agentschap van exploitant)
  • Partnerbedrijven (gastheer /-vrouw en toeristische dienstverlener). Afhankelijk van het soort aanvraag of boeking worden uitsluitend die persoonlijke gegevens aan partnerbedrijven doorgestuurd, die voor de uitvoering van de bestelde diensten noodzakelijk zijn.

Directe reclame

De exploitant behoudt zich het recht voor om overeenkomstig § 107 derde lid van de (Oostenrijkse) telecommunicatiewet (TKG) en overeenkomstig art. 6 eerste lid sub f DSGVO, voor eigen reclamedoeleinden de volgende gegevens: titel, voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer permanent op te slaan en te gebruiken voor het toesturen per post of per e-mail van aanbiedingen en informatie over diensten en aanbiedingen van de exploitant . De gebruiker kan tegen de verwerking van zijn gegevens voor dit doel op het moment dat zij worden verzameld en ook te allen tijde daarna bezwaar maken door een e-mail te sturen naar: datenschutz@skiwelt.at.

Registratie fotodatabase

Voor het gebruik van deze website is registratie in principe niet noodzakelijk. Nadat de gebruiker zich op deze website heeft geregistreerd, krijgt hij/zij echter bovendien toegang tot de database & download van de foto’s: „images.skiwelt.at“.

Door zich te registreren verleent de gebruiker overeenkomstig art. 6 eerste lid sub a DSGVO zijn bindende toestemmig dat zijn aangegeven persoonlijke gegevens (titel, voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord, adres, telefoonnummer) door de exploitant worden opgeslagen en voor het beschikbaarstellen van aanvullende content worden gebruikt.

De persoonlijke gegevens worden voor de duur van de registratie en gedurende maximaal drie jaar daarna opgeslagen en daarna verwijderd. De opslag van de gegevens na het beëindigen van de registratie heeft tot doel om ingeval van eventuele wetsovertredingen de verantwoordelijke te kunnen identificeren. Dit is derhalve overeenomstig art. 6 eerste lid sub f DSGVO in het zwaarwegende belang van de exploitant.

Kansspel

Bij deelname aan een op deze website aangeboden kansspel worden persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer) verlangd.
Door deelname aan het kansspel verleent de gebruiker overeenkomstig art. 6 eerste lid sub a DSGVO zijn bindende toestemming, dat de door hem opgegeven persoonlijke gegevens door de exploitant worden opgeslagen en voor het het uitvoeren van het kansspel, in het bijzonder voor de koppeling van de deelnameaanvragen aan de betreffende deelnemers alsmede voor het opsporen en verwittigen van de winnaars worden gebruikt.
Deze worden voor de duur van het kansspel en – voor het verwerken van eventuele aanspraken op een prijs en schadevergoedingseisen – gedurende maximaal drie jaar daarna bewaard en vervolgens verwijderd.

Nieuwsbrief

U hebt de mogelijkheid om zich op onze gratis nieuwsbrief (verschijnt 6 x per jaar) te abonneren. Hiertoe hebben wij alleen uw e-mailadres, voornaam en achternaam nodig, alsmede uw verklaring dat u met de ontvangst van de nieuwsbrief akkoord gaat. AAnmelding newsletter

Om u doelgericht van informatie te voorzien verzamelen en verwerken wij bovendien vrijwillig verstrekte gegevens met betrekking tot uw interesses, uw adres, winter, zomer en eventuele overige zaken.

Voor het registreren wordt gebruik gemaakt van de dubbele-opt-in-procedure. Na het aanmelden ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een bevestigings- en machtigings-e-mail met het verzoek om op de daarin opgenomen link te klikken. Daardoor wordt gewaarborgd dat alleen de rechtmatige gebruiker van het opgegeven e-mailadres zich voor de nieuwsbrief kan aanmelden.

De inschrijving op de nieuwsbrief kunt u op ieder gewenst moment stopzetten. Vult u hiertoe s.v.p. het volgende formulier in:
Afmelden newsletter
Wij verwijderen dan ogenblikkelijk uw gegevens die op het versturen van de nieuwsbrief betrekking hebben.

Social media plug-ins

De exploitant gebruikt op zijn website zogeheten „ingebedde“ social-media-plug-ins (interfaces naar sociale netwerken). Tijdens het bezoek aan zijn website genereert het systeem door de integratie van de plug-ins automatisch een verbinding met het desbetreffende sociale netwerk en stuurt gegevens door (IP-adres, bezoek van de website etc.).

De overdracht van gegevens geschiedt zonder toedoen en buiten de verantwoordelijkheid van de exploitant. De gebruiker kan deze overdracht van gegevens verhinderen door zich vóór zijn bezoek aan de website bij het desbetreffende sociale netwerk uit te loggen. Alleen wanneer hij „ingelogt“ is, kan het sociale netwerk door middel van automatische gegevensoverdracht specifieke gegevens aan het activiteitenprofiel van de gebruiker koppelen.

De automatisch overgedragen gegevens worden uitsluitend door de eigenaren van de sociale netwerken gebruikt en niet door de exploitant. Meer informatie, onder andere ook over de inhoud van de gegevensopslag door de sociale netwerken, vindt u rechtstreeks op de websites van de desbetreffende sociale netwerken. Daar kunnen ook uw privacy-instellingen worden aangepast.

De sociale netwerken die in de website zijn geïntegreerd, zijn:

FACEBOOK

Wij plaatsen op onze site componenten van de aanbieder facebook.com. Facebook is een service van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS.
Tijdens elk bezoek aan onze website, die van zo’n component is voorzien, zorgt deze component ervoor, dat de door u gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de component van Facebook downloadt. Door deze procedure wordt Facebook ervan op de hoogte gesteld, welke concrete pagina u op dat moment op onze website bezoekt.
Wanneer u onze site bezoekt en tevens ook op Facebook bent ingelogd, herkent Facebook door de informatie die door de component wordt verzameld, welke pagina u precies bezoekt en koppelt deze informatie aan uw persoonlijke account op Facebook. Wanner u bijvoorbeeld op de „Vind ik leuk“-knop drukt of wanneer u soortgelijke commentaren levert, dan wordt deze informatie naar uw persoonlijke gebruikersaccount op Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Ook wordt de informatie dat u onze site hebt bezocht aan Facebook doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u de component aanklikt of niet.
Wanneer u deze overdracht en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website door Facebook wilt voorkomen, dan moet u zich bij Facebook uitloggen, en wel voordat u onze site bezoekt. De aanwijzingen inzake gegevensbescherming van Facebook geven u hieromtrent nadere informatie, in het bijzonder over het verzamelen en het gebruik van de gegevens door Facebook, over uw rechten dienaangaande en over de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, zie https://de-de.facebook.com/policy

Twitter

Wij plaatsen op onze site componenten van de aanbieder Twitter. Twitter is een service van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS.
Tijdens elk bezoek aan onze website, die van zo’n component is voorzien, zorgt deze component ervoor, dat de door u gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de component van Twitter downloadt. Door deze procedure wordt twitter ervan op de hoogte gesteld, welke concrete pagina u op dat moment op onze website bezoekt.
Wij hebben geen invloed op de gegevens die Twitter hierdoor verzamelt, noch op de omvang van de door twitter verzamelde gegevens. Voor zover wij weten wordt door Twitter de URL van de website die wordt bezocht en het IP-adres van de gebruiker verzameld, maar niet voor andere doeleinden dan de weergave van de Twitter component gebruikt. Meer informatie vindt u in de verklaring omtrent gegevensbescherming van Twitter op https://twitter.com/privacy
U kunt uw instellingen omtrent gegevensbescherming wijzigen via uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

INSTAGRAM

Wij maken op onze website gebruik van instagram. Instagram is een service van Instagram Inc. Door de geïntegreerde „Insta“-button op onze site ontvangt instagram de informatie dat u de desbetreffende pagina op onze website bezoekt. Wanneer u bij Instagram bent ingelogd, dan kan Instagram uw bezoek aan onze site aan uw Instagram –account koppelen en daardoor de gegevens linken. De gegevens die door het klikken op de „Insta“-button worden overgedragen, worden door Instagram opgeslagen. Meer informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens, de verwerking en het gebruik ervan, alsmede over uw rechten dienaangaande en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de aanwijzingen inzake gegevensbescherming van Instagram, die u kunt vinden op: https://help.instagram.com/155833707900388.
Om te voorkomen dat Instagram uw bezoek aan onze site aan uw Instagram-account kan koppelen, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website bij uw Instagram-account afmelden.

Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025,VS.
Meer informatie vindt u op: https://help.instagram.com/155833707900388.

YOUTUBE

Onze website gebruikt plugins van de site YouTube, die eigendom is van Google. Exploitant van de site is de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u onze webpagina’s , waar een YouTube plug-in op is geplaatst, bezoekt, dan wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan YouTube-Server meegedeeld welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Wanneer u bent ingelogd op uw YouTube-account, dan kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel koppelen. Dit kunt u voorkomen door u uit te loggen uit uw YouTube-account. Meer informatie over de omgang met uw gebruikersgegevens vindt u in de verklaring omtrent gegevensbescherming van YouTube op: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

WHATSAPP

Wij maken op onze website gebruik van de dienst WhatsApp. WhatsApp is een service van WhatsApp Ireland Limited. Door de op onze website geïntegreerde „WhatsApp“-button ontvangt WhatsApp de informatie dat u de desbetreffende pagina op onze website bezoekt. De gegevens die door het klikken op de „WhatsApp“-button worden overgedragen, worden door WhatsApp opgeslagen. Meer informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens, de verwerking en het gebruik ervan, alsmede over uw rechten dienaangaande en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de aanwijzingen inzake gegevensbescherming van WhatsApp, die u kunt vinden op: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=de.

GOOGLE+

Wij maken op onze website gebruik van Google+ van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, hierna te noemen „Google“.
Tijdens elk bezoek aan onze website, die van zo’n „+“ component is voorzien, zorgt deze component ervoor, dat de door u gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de component van Google downloadt. Door deze procedure wordt Google ervan op de hoogte gesteld, welke concrete pagina van onze website u op dat moment bezoekt.
Volgens de verklaring van Google wordt uw bezoek niet verder geëvalueerd wanneer u niet op uw Google-account bent ingelogd.
Wanneer u onze site bezoekt en tevens bij Google bent ingelogd, dan kan Google, als u op de „+"-button klikt, informatie over uw Google-account, over de door u aanbevolen website, over uw IP-adres en andere informatie die op de browser betrekking heeft, opslaan.
Zo kan uw „+“-aanbeveling opgeslagen en openbaar toegankelijk gemaakt worden. Uw aldus gedane Google „+"-aanbeveling kan dan als verwijzing samen met uw accountnaam en eventueel met uw bij Google gedeponeerde foto in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-account of op andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld op websites en advertenties in het internet, zichtbaar worden gemaakt. Ook kan Google uw bezoek op onze website koppelen aan bij Google opgeslagen gegevens. Google legt deze informatie ook vast om de Google-diensten verder te verbeteren.
Wanneer u daarom bovengenoemde registratie van gegevens zoveel mogelijk wilt voorkomen, dan dient u zich bij uw Google-account af te melden, alvorens u onze website bezoekt.
De aanwijzingen inzake gegevensbescherming van Google met betrekking tot de „+“-button en alle overige informatie over het vastleggen, doorgeven en gebruik van gegevens door Google, over uw rechten dienaangaande en over de mogelijkheden om uw profiel in te stellen kunt u hier vinden: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Web-analyse

GOOGLE ANALYTICS

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. Deze service wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Deze gebruikt cookies, die een analyse van het gebruik van de website door uw gebruikers mogelijk maakt. De daardoor gegenereerde informatie wordt naar de server van de aanbieder gezonden en daar opgeslagen. Voor de verzending van persoonlijke informatie naar de VS bestaat er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

U kunt dit verhinderen door uw browser zo af te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Wij hebben met de aanbieder een overeenkomstig contract afgesloten over de verwerking van de gegevens met betrekking tot opdrachten.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en over de gegevensbescherming inzake Google Analytics vindt u op: https://www.google.com/analytics/terms/de.html

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN BIJ GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van de functie „demografische kenmerken“ van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten worden vervaardigd die mededelingen bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig uit interesse-gerelateerde reclame van Google en uit bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie te allen tijde via de reclame-instellingen van uw Google-account deactiveren of het verzamelen van gegevens door Google Analytics zoals aangegeven onder het punt „Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens“ helemaal verbieden.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming inzake Google Analytics vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html

Wijziging c.q. aanpassing van de Verklaring Gegevensbescherming

De exploitant behoudt zich het recht voor om deze Verklaring Gegevensbescherming te wijzigen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring op gezette tijden te lezen. Eventuele wijzigingen worden echter niet met terugwerkende kracht van kracht, zodat de behandeling van vroeger verzamelde gegevens ongewijzigd blijft.

U kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens:

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH
Dorf 84
AT-6306 Söll, Oostenrijk
Telefoon: +43 5333 400
Fax: +43 5333 400 9100