Latest news

Menu

cart
user

Cart

Total

Next steps

You will now be forwarded to the simple & uncomplicated ticket platform "starjack".

  • Create account
    or log in
  • Buy the ticket

You will be automatically redirected in 21 seconds.

INFORMATIONER OM DATABESKYTTELSESERKLÆRING

En ansvarsbevidst håndtering af dine data er vigtig for os!

Forklaring af informationspligt

Denne databeskyttelseserklæring forklarer brugeren af hjemmesiden https://www.skiwelt.at (i det følgende ”hjemmeside”) om måden, omfanget og formålene med at indhente og anvende personrelaterede data gennem SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH (i det følgende „administrator”).

Personrelaterede data (f.eks. navn, e-mail adresse, telefonnummer) behandles og overføres af administratoren udelukkende på lovlig vis – specielt til opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser, på grundlag af administratorens overvejende berettigede interesser eller på basis af brugerens samtykke.

Såfremt lovligheden af en konkret databehandling er baseret på brugerens samtykke, kan dette på ethvert tidspunkt (også delvist) tilbagekaldes med en e-mail til datenschutz@skiwelt.at. Dette kan begrænse funktionaliteten af det indhold, som tilbydes på denne hjemmeside.

Dine rettigheder

Du har principielt ret til oplysning, korrektion, sletning, begrænsning, dataportabilitet, tilbagekaldelse og indsigelse. Hvis du mistænker, at behandlingen af dine data krænker databeskyttelsesloven, eller at dine databeskyttelsesretslige krav på nogen måde er blevet krænket, kan du anke til tilsynsmyndigheden. I Østrig er dette databeskyttelsesmyndighederne.

Brugeren kan udøve denne ret med en e-mail til datenschutz@skiwelt.at.

Beskyttelse af dine personlige data har specielt fokus for os. Vi behandler derfor kun dine data på grundlag af de lovmæssige bestemmelser (GDPR, TKG 2003 (= lov om telekommunikation)). I disse databeskyttelsesinformationer informerer vi dig om de vigtigste aspekter ved databehandlingen i forbindelse med vores hjemmeside.

Endelig har brugeren ret til at anke ved de østrigske databeskyttelsesmyndigheder, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at.

Uanset de nedenfor anførte sletningsoplysninger ved de enkelte databehandlinger undlades en sletning her, hvis anvendelsen af de personrelaterede data, som skal slettes, foretages til andre lovlige behandlinger (f.eks. egen reklame) i henhold til denne databeskyttelseserklæring.

Præsentation af hjemmesiden

SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental GmbH opbevarer ved hvert besøg på hjemmesiden www.skiwelt.at (i det efterfølgende kaldet ”hjemmeside”) følgende data: Navn på den hentede hjemmeside, forespurgte fil, dato/tidspunkt, overførte datamængde, meddelelse om vellykket hentning, browsertype/version, styresystem, tidligere besøgte side og IP-adresse.

Den kortvarige opbevaring af IP-adressen på din terminal er nødvendig for at stille indholdet på hjemmesiden til rådighed og således i henhold til § 8 stk. 3 side 4 i DSG (= databeskyttelsesloven) samt i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. b i GDPR til opfyldelse af kontrakten. Din IP-adresse slettes efter afslutning af anvendelsen af hjemmesiden. SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental GmbH anvender udelukkende førnævnte data til statistiske formål i sammenhæng med deres tilbud.

Cookies

Vores hjemmeside anvender såkaldte cookies. Her drejer det sig om små tekstfiler, som lægges på din terminal ved hjælp af browseren. De anretter ingen skade. Vi anvender cookies til at udforme vores tilbud brugervenligt. Nogle cookies forbliver på din terminal, til du sletter dem. De gør det muligt for os at genkende din browser ved næste besøg.
Hvis du ikke ønsker dette, kan du indstille din browser således, at den informerer dig om indsætningen af cookies, så du kun tillader dette i enkelte tilfælde.
Ved deaktivering af cookies kan funktionaliteten på vores hjemmeside være begrænset.

Browser-plugin

Du kan forhindre opbevaring af cookies med en tilsvarende indstilling af din browser-software, vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke vil kunne anvende alle funktioner på denne hjemmeside i det fulde omfang. Du kan desuden forhindre Googles registrering af de data (inkl. din IP-adresse), som er genereret af en cookie, og som relaterer til din anvendelse af hjemmesiden, samt behandling af disse data foretaget af Google, idet du downloader og installerer det browser-plugin, som er til rådighed på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

IP-anonymisering

På denne hjemmeside har vi aktiveret funktionen IP-anonymisering. Derved forkortes din IP-adresse af Google inden for medlemslande af Den Europæiske Union eller i andre lande, der er tilsluttet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde forud for overførslen til USA. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes der. På vegne af administratoren af denne hjemmeside vil Google anvende disse oplysninger for at analysere din anvendelse af hjemmesiden, for at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og for at levere yderligere tjenesteydelser, som er forbundet med hjemmesideanvendelsen og internetanvendelsen, til hjemmesideadministratoren. Den IP-adresse, som i forbindelse med Google Analytics overføres fra din browser, kædes ikke sammen med andre data fra Google.

Brugerforespørgsler – kontakt til os

Når du tager kontakt til os via formularen på hjemmesiden eller pr. e-mail, opbevares følgende oplysninger om brugeren med henblik på behandling af forespørgslen samt i tilfælde af, at der måtte være yderligere spørgsmål: Tiltale, for- og efternavn, postadresse, e-mail adresse, telefonnummer samt data vedrørende forespørgslen: Opholdets varighed, ønsket kategori for logi, antal medrejsende børn og voksne, alder på børnene samt øvrige individuelle oplysninger.

De derved indhentede, personrelaterede data slettes af administratoren i løbet af tre år efter afslutning af behandling af forespørgslen.

De personrelaterede data, som er oplyst af brugeren, behandles og anvendes kun af administratoren, hvis de er nødvendige til behandling af forespørgslen og/eller til levering af den forespurgte ydelse. Databehandlingen er i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. b i GDPR nødvendig til kontraktopfyldelse eller til gennemførsel af forkontraktmæssige forholdsregler.

Ved regions- eller lokale forespørgsler, tilbud og reservationer gives de personrelaterede data, som er oplyst, videre til de turistforeninger, som du har udvalgt, i regionen med henblik på besvarelse. Med turistforeningerne (Kitzbüheler Alpen – Brixental, Kitzbüheler Alpen – Ferienregion Hohe Salve, Kufsteinerland, Wilder Kaiser) har vi en „databehandlings-kontrakt“ i henhold til punkt 28 i GDPR.

I forbindelse med denne databehandling giver administratoren de indhentede, personrelaterede data videre til følgende tredjemand:

  • Feratel Media Technologies AG (Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck). Yderligere oplysninger på https://www.feratel.at. (Systemudbyder Gästedatenbank eller Anfrage- und Buchungstool der Tourismusverbände)
  • Micado IT – Solutions (Hammerschmiedstraße 5, A-6370 Kitzbühel). Yderligere oplysninger på https://www.micado.cc (hjemmeside-agentur for administratoren)
  • Partnerselskaber (vært og turist-serviceudbydere). Afhængig af typen på forespørgslen eller reservationen videregives udelukkende de personrelaterede data til administratorens partnerselskaber, som er nødvendige til opfyldelse af den forespurgte service.

Egen reklame

Administratoren forbeholder sig i henhold til § 107 stk. 3 i telekommunikationsloven (TKG) og i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. f i GDPR ret til permanent at opbevare følgende data: Tiltale, for- og efternavn, postadresse, e-mail adresse, telefonnummer, faxnummer og anvende disse til fremsendelse af tilbud og oplysninger om ydelser og tilbud fra administratoren pr. post eller pr. e-mail. Brugeren kan gøre indsigelse mod behandling af sine data til dette formål ved indhentning af disse samt på ethvert tidspunkt derefter med en e-mail til datenschutz@skiwelt.at.

Registrering billeddatabase

En registrering er principielt ikke nødvendig til anvendelse af denne hjemmeside. Efter sin registrering på denne hjemmeside får brugeren dog ekstra adgang til databasen & download af billeder „images.skiwelt.at“.

Gennem registreringen afgiver brugeren i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. a i GDPR sit entydige samtykke til, at hans/hendes indtastede, personrelaterede data (tiltale, fornavn, efternavn, e-mail adresse, password, adresse, telefonnummer) opbevares af administratoren og anvendes til at stille det ekstra indhold til rådighed.

De personrelaterede data opbevares i registreringens varighed og i maksimalt 3 år derefter og slettes efterfølgende. En yderligere opbevaring efter afslutning af registreringen har til formål ved eventuelle retskrænkelser at kunne identificere den ansvarlige. Den er derfor i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. f i GDPR i administratorens overvejende interesse.

Konkurrence

Ved deltagelse i en konkurrence, som tilbydes på denne hjemmeside, indhentes personrelaterede data (fornavn, efternavn, e-mail adresse, adresse, telefonnummer).
Ved sin deltagelse i konkurrencen afgiver brugeren i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. a i GDPR sit entydige samtykke til, at hans/hendes indtastede, personrelaterede data opbevares af administratoren og anvendes til gennemførsel af konkurrencen, især til linkning af deltagelsesanmodningen med de pågældende deltagere samt til undersøgelse og underretning af vinderne.
De opbevares i konkurrencens varighed og – til behandling af eventuelle gevinst- og skadeserstatningskrav – i maksimalt 3 år derefter og slettes efterfølgende.

Nyhedsbrev

Du har mulighed for at abonnere på vores gratis nyhedsbrev (6 x årligt). Til dette har vi udelukkende brug for din e-mail adresse, fornavn, efternavn og din erklæring om, at du er indforstået med tilsendelsen af nyhedsbrevet.

For målrettet at kunne forsyne dig med oplysninger indhenter og behandler vi desuden frivilligt afgivne oplysninger om interesseområder, adresse, vinter, sommer og eventuelt yderligere emner.

Til registreringen anvendes Double-Opt-In-metoden. Efter login får du på den e-mail adresse, som du har opgivet, en bekræftelses- og autoriserings-e-mail med opfordring til at klikke på det link, som er indeholdt deri. Dermed sikres det, at kun den bruger, som er berettiget til den angivne e-mail adresse, kan logge sig ind på vores nyhedsbrev-fordeler.

Du kan også på ethvert tidspunkt annullere dit nyhedsbrev-abonnement. Til dette bedes du udfylde følgende formular: https://www.skiwelt.at/de/newsletter-abmelden.html
Vi sletter derefter omgående dine data i forbindelse med nyhedsbrev-fremsendelsen.

Social Media Plug-Ins

På hjemmesiden anvender administratoren såkaldte ”integrerede” Social-Media-Plug-Ins (brugergrænseflader til sociale netværk). Ved besøg på hjemmesiden etablerer systemet på grundlag af integreringen af plugins automatisk en forbindelse med det pågældende sociale netværk og overfører data (IP-adresse, besøg på hjemmesiden etc.).

Dataoverførslen foregår uden administratorens medvirken og uden for dennes ansvar. Brugeren kan forhindre denne dataoverførsel ved at logge sig ud af det pågældende sociale netværk, inden han/hun besøger hjemmesiden. Kun i „indlogget“ tilstand kan det sociale netværk kæde specifikke data sammen med brugerens aktivitetsprofil via automatisk dataoverførsel.

De automatisk overførte data anvendes udelukkende af administratorerne af de sociale netværk og ikke af administratoren af hjemmesiden. Yderligere oplysninger om dette, blandt andet også om indholdet i dataindhentningen foretaget af de sociale netværk, kan ses direkte på det pågældende sociale netværks hjemmeside. Der kan privatlivs-indstillingerne også tilpasses.

De sociale netværk, som er integreret på hjemmesiden, er:

FACEBOOK

På vores side anvender vi komponenter fra udbyderen facebook.com. Facebook er en service fra facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Ved hvert enkelt besøg på vores hjemmeside, som er forsynet med en sådan komponent, foranlediger denne komponent, at den browser, som du anvender, downloader en tilsvarende præsentation af komponenten fra facebook. Ved hjælp af denne proces får facebook besked om, hvilken konkret side af vores internetpræsentation netop besøges af dig.
Når du besøger vores side og samtidig er logget ind på facebook, registrerer facebook via den oplysning, som er indsamlet af komponenten, hvilken konkret side du besøger og kæder disse oplysninger sammen med din personlige konto på facebook. Hvis du for eksempel klikker på ”synes godt om”-knappen, eller du indtaster tilsvarende kommentarer, overføres disse oplysninger til din personlige brugerkonto på facebook og opbevares der. Derudover videregives oplysningen om, at du har besøgt vores side, til facebook. Dette sker uafhængigt af, om du klikker på komponenten eller ikke.
Hvis du vil standse denne overførsel og opbevaring af data om dig og din adfærd på vores hjemmeside foretaget af facebook, skal du logge dig ud af facebook, og nærmere bestemt inden du besøger vores side. Facebooks databeskyttelseshenvisninger giver yderligere oplysninger om dette, specielt om indhentning og anvendelse af dine data foretaget af facebook, om dine desangående rettigheder samt om indstillingsmulighederne til beskyttelse af dit privatliv https://de-de.facebook.com/policy

TWITTER

På vores side anvender vi komponenter fra udbyderen Twitter. Twitter er en service fra Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.
Ved hvert enkelt besøg på vores hjemmeside, som er forsynet med en sådan komponent, foranlediger denne komponent, at den browser, som du anvender, downloader en tilsvarende præsentation af komponenten fra Twitter. Ved hjælp af denne proces får Twitter besked om, hvilken konkret side af vores internetpræsentation netop besøges af dig.
Vi har ikke indflydelse på hverken de data, som Twitter herved indhenter, eller på omfanget af de data, som Twitter indhenter. Efter hvad vi ved, indhenter Twitter URL for den pågældende, besøgte hjemmeside samt IP-adresse på brugeren, men anvender det ikke til andre formål end præsentation af Twitter-komponenten. Yderligere oplysninger om dette kan du se i Twitters databeskyttelseserklæring på https://twitter.com/privacy
Du kan ændre dine databeskyttelsesindstillinger i konto-indstillingerne på https://twitter.com/account/settings.

INSTAGRAM

På vores hjemmeside anvender vi tjenesten Instagram. Instagram er en service fra Instagram Inc. Ved hjælp af den integrerede ”Insta”-knap på vores hjemmeside får Instagram oplysning om, at du har besøgt den pågældende side af vores internetpræsentation. Hvis du er logget ind på Instagram, kan Instagram kæde dette besøg på vores side sammen med din Instagram-konto og således forbinde disse data. De data, som overføres ved et klik på ”Insta”-knappen, opbevares af Instagram. Om formålet med og omfanget af dataindhentningen, deres behandling og anvendelse samt dine desangående rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv kan du finde yderligere oplysninger i Instagram-databeskyttelseshenvisningerne, som du kan hente på https://help.instagram.com/155833707900388.
For at forhindre, at Instagram kan kæde besøget på vores side sammen med din Instagram-konto, skal du logge dig ud af din Instagram-konto, inden du besøger vores side.

Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Yderligere oplysninger på https://help.instagram.com/155833707900388.

YOUTUBE

Vores hjemmeside anvender plugins fra siden YouTube, som administreres af Google. Administrator af siden er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Når du besøger en af vore sider, som er forsynet med et YouTube-plugin, etableres en forbindelse til YouTubes servere. Derved informeres YouTube-serveren om, hvilken af vore sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, gør du det muligt for YouTube at kæde din surf-adfærd direkte sammen med din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge dig ud af din YouTube-konto. Yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata kan du finde i YouTubes databeskyttelseserklæring på http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

WHATSAPP

På vores hjemmeside anvender vi tjenesten WhatsApp. WhatsApp er en service fra WhatsApp Ireland Limited, og via den integrerede ”WhatsApp”-knap på vores side får WhatsApp oplysning om, at du har besøgt den pågældende side af vores internetpræsentation. De data, som overføres ved et klik på ”WhatsApp”-knappen, opbevares af WhatsApp. Om formålet med og omfanget af dataindhentningen, deres behandling og anvendelse samt dine desangående rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv kan du finde yderligere oplysninger i WhatsApp-databeskyttelseshenvisningerne, som du kan hente på https://www.whatsapp.com/legal/?lang=de.

GOOGLE+

På vores side anvender vi Google+ fra firmaet Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i det efterfølgende „Google“.
Ved hvert enkelt besøg på vores hjemmeside, som er forsynet med en sådan ”+”-komponent, foranlediger denne komponent, at den browser, som du anvender, downloader en tilsvarende præsentation af komponenten fra Google. Ved hjælp af denne proces får Google besked om, hvilken konkret side af vores internetpræsentation netop besøges af dig.
I henhold til angivelserne fra Google foregår en yderligere analyse af dit besøg ikke i tilfælde af, at du ikke er logget ind på din Google-konto.
Når du besøger vores side og samtidig er logget ind hos Google, kan Google ved aktivering af ”+”-knappen registrere oplysninger om din Google-konto, den hjemmeside, som du anbefaler videre, samt din IP-adresse og andre browserrelaterede oplysninger.
På denne måde kan din ”+”-anbefaling opbevares og gøres offentligt tilgængelig. Din således afgivne Google ”+”-anbefaling kan så fremhæves som reference sammen med dit kontonavn og eventuelt med det foto, som du har gemt hos Google, i Google-tjenester som for eksempel i søgeresultater eller på din Google-konto eller på andre steder som for eksempel på hjemmesider og annoncer på internettet. Desuden kan Google kæde dit besøg på vores side sammen med dine data, som opbevares af Google. Google registrerer også disse oplysninger for yderligere at kunne forbedre Google-tjenesterne.
Hvis du derfor vil forhindre førnævnte registrering foretaget af Google så meget som muligt, skal du logge dig ud af din Google-konto, inden du besøger vores internetpræsentation.
Googles databeskyttelseshenvisninger til ”+”-brugergrænsefladen med alle yderligere oplysninger om indhentning, videregivelse og anvendelse af data foretaget af Google, om dine desangående rettigheder samt om dine profilindstillingsmuligheder kan du hente her: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Web-Analyse

GOOGLE ANALYTICS

Vores hjemmeside anvender funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Her anvendes cookies, som gør en analyse af brugernes anvendelse af hjemmesiden mulig. De oplysninger, som derved genereres, overføres til udbyderens server og opbevares der. Vedrørende overførsel af personrelaterede data til USA foreligger der en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen

Du kan forhindre dette ved at indstille din browser således, at der ikke gemmes cookies. Vi har indgået en tilsvarende kontrakt vedrørende databehandling med udbyderen.

Yderligere oplysninger om anvendelsesbetingelserne og om databeskyttelse vedrørende Google Analytics kan du finde på https://www.google.com/analytics/terms/de.html

DEMOGRAFISKE KARAKTERISTIKA VED GOOGLE ANALYTICS

Denne hjemmeside anvender funktionen ”demografiske karakteristika” fra Google Analytics. Derved kan der udarbejdes rapporter, som indeholder udsagn om den besøgendes alder, køn og interesser. Disse data stammer fra interesserelateret reklame fra Google samt fra besøgsdata fra tredjemands-udbydere. Disse data kan ikke linkes til en bestemt person. Du kan på ethvert tidspunkt deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne i din Google-konto eller generelt forhindre registrering af dine data via Google Analytics som beskrevet i punktet ”indsigelse mod dataregistrering”.

Du kan finde yderligere oplysninger om anvendelsesbetingelserne og om databeskyttelse vedrørende Google Analytics på https://www.google.com/analytics/terms/de.html

Ændring eller tilpasning af databeskyttelseserklæringen

Administratoren forbeholder sig ret til at ændre denne databeskyttelseserklæring. Vi anbefaler derfor at læse denne erklæring med jævne mellemrum. Eventuelle ændringer træder dog ikke i kraft med tilbagevirkning, således at behandling af tidligere indhentede data ikke ændres.

Du kan kontakte os på følgende kontaktdata:

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH
Dorf 84
AT-6306 Söll
Telefon: +43 5333 400
Fax: +43 5333 400 9100