Latest news

Seznam

cart
user

Cart

Total

Next steps

You will now be forwarded to the simple & uncomplicated ticket platform "starjack".

  • Create account
    or log in
  • Buy the ticket

You will be automatically redirected in 21 seconds.

INFORMACE K PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Odpovědné nakládání s vašimi údaji je pro nás velmi důležité!

Prohlášení k informační povinnosti

Toto prohlášení o ochraně údajů informuje uživatele internetové stránky https://www.skiwelt.at (dále jen „internetová stránka“) o způsobu a účelech shromažďování a používání osobních údajů společností SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH (dále jen „provozovatel“).

Osobní údaje (např. jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo) jsou provozovatelem zpracovávány a předávány pouze zákonným způsobem – zejména pro splnění smluvních povinností, na základě převažujících oprávněných zájmů provozovatele nebo na bázi souhlasu uživatele.

Pokud je zákonnost pro konkrétní zpracování údajů založena na souhlasu uživatele, může být kdykoliv (i částečně) odvolána e-mailem na adrese datenschutz@skiwelt.at. To může omezit funkčnost obsahů nabízených na této internetové stránce.

Vaše práva

Zásadně máte právo na informace, opravu, smazání, omezení, přenositelnost údajů, odvolání a námitku. Pokud si myslíte, že zpracování Vašich údajů porušuje právo na ochranu údajů, nebo že byly vaše nároky na právní ochranu údajů porušeny jiným způsobem, můžete podat stížnost u dozorujícího úřadu. V Rakousku je to Úřad pro ochranu údajů.

Uživatel může tato práva vykonat prostřednictvím e-mailu zaslaným na adresu datenschutz@skiwelt.at.

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto Vaše údaje zpracováváme výlučně na základě zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně údajů Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci naší internetové stránky.

Uživatel má právo na stížnost u rakouského Úřadu pro ochranu údajů, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at).

Bez ohledu na podrobnosti o odstranění, které jsou uvedeny dále u jednotlivých zpracování údajů, není vymazání provedeno v rozsahu, v jakém je použití osobních údajů, které mají být vymazány, použito k jinému zákonnému zpracování (např. vlastní propagace) v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Zobrazení internetové stránky

Společnost SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental GmbH ukládá při každém přístupu na internetovou stránku www.skiwelt.at (níže zvaná „internetová stránka“) následující údaje: Název vyvolané internetové stránky, vyžádaný soubor, datum/čas, přenesené množství údajů, hlášení o úspěšném stažení, typ prohlížeče / verze, operační systém, předtím navštívená stránka a IT adresa.

Krátkodobé uložení IP adresy vašeho zařízení je nutné pro poskytování obsahu webové stránky, a je tedy v souladu s § 8 odst. 3 č. 4 DSG a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR nutné pro plnění smlouvy. Vaše adresa IP bude po použití webových stránek vymazána. Společnost SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental GmbH používá výše uvedené údaje pouze pro statistické účely v souvislosti se svou nabídkou.

Cookies

Naše internetová stránka používá tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory uložené v zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče. Nejsou škodlivé. Cookies používáme k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přátelská. Některé soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy tak dlouho, dokud je neodstraníte. Umožňují nám, rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.
Pokud si to nepřejete, můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby Vás informoval o použití souboru cookie, a abyste to povolili pouze v jednotlivých případech.
Vypnutí souborů cookie může omezit funkčnost našich webových stránek.

FACEBOOK REMARKETING/RETARGETING

Na našich stránkách jsou integrovány značky pro remarketing ze sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Když navštívíte naše stránky, je prostřednictvím remarketingových značek vytvořeno přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tak obdrží informaci o tom, že jste se svou IP adresou navštívili naše stránky. Díky tomu může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Tyto získané informace můžeme použít k zobrazení reklam na Facebooku. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů a jejich využití ze strany Facebooku. Další informace k tématu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů facebooku na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/. Pokud si nepřejete shromažďování údajů přes Custom Audience, lze zde Custom Audiences deaktivovat.

Zásuvný modul pro internetový prohlížeč

Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho internetového prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této internetové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů vytvořených souborem cookie a vztahujících se k vašemu používání internetové stránky (vč. vaší IP adresy) ze strany společnosti Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že stáhnete a nainstalujete zásuvný modul pro internetový prohlížeč dostupný pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Anonymizace IP

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Tím bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do Spojených států zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google do USA přenášena plná IP adresa a tam je zkrácena. Na zakázku provozovatele této internetové stránky bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání internetové stránky, pro sestavování zpráv o internetových aktivitách a pro provádění dalších služeb vůči provozovateli internetové stránky spojených s používáním internetových stránek a internetu. IP adresa předaná vaším internetovým prohlížečem v rámci Google Analytics není slučována s jinými daty společnosti Google.

Poptávky uživatelů - kontakt s námi

mailingového seznamu pro zasílání informačních zpravodajů může přihlásit pouze oprávněný uživatel dané e-mailové adresy.

Odběr informačního zpravodaje můžete kdykoli zrušit. Za tímto účelem prosím vyplňte následující formulář:
https://www.skiwelt.at/de/newsletter-abmelden.html
Následně Vaše údaje související s odběrem informačního zpravodaje obratem smažeme.

Sebepropagace

Provozovatel si podle § 107 odst. 3 Zákona o telekomunikacích (TKG) a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro vlastní reklamní účely vyhrazuje trvalé uložení následujících údajů: oslovení, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo a využívat je pro zasílání nabídek a informací o službách a nabídkách provozovatele, a to poštou nebo e-mailem. Uživatel může k tomuto účelu vznést námitku proti zpracování svých údajů během jejich shromažďování a kdykoli poté zasláním e-mailu na adresu datenschutz@skiwelt.at.

Registrace databáze obrázků

Registrace není pro použití tohoto webu zásadně nutná. Po registraci na tomto webu však uživatel získá dodatečně přístup k databázi a možnosti stahování obrázků "images.skiwelt.at".

Registrací udělí uživatel v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR výslovný souhlas s tím, že budou jeho osobní údaje (oslovení, jméno, příjmení, e-mailová adresa, heslo, adresa, telefonní číslo) provozovatelem uloženy a použity pro poskytování dodatečného obsahu.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu registrace a nejdéle po dobu 3 let a poté budou vymazány. Další uchovávání po dokončení registrace má za cíl identifikovat odpovědné osoby v případě případného porušení právních předpisů. Je tedy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR převážně v zájmu provozovatele.

Soutěž

Při účasti na soutěži nabízené na této webové stránce jsou shromažďovány osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo).
Účastí na soutěži uděluje uživatel v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR svůj rozhodný souhlas s tím, že budou jeho zadané osobní údaje provozovatelem uloženy a použity k realizaci soutěže, zejména při přiřazování žádostí o účast k jednotlivým uživatelům a pro stanovení a informování výherců.
Jsou uchovávány po dobu trvání soutěže a - pro zpracování případných nároků na výhry a náhrady škody - po dobu nejdéle 3 let a poté jsou vymazány.

Newsletter

Máte možnost se přihlásit k odběru bezplatného newsletteru (4-6x ročně). K tomu potřebujeme pouze e-mailovou adresu, jméno, příjmení a prohlášení, že souhlasíte s odběrem informačního bulletinu.

Za účelem poskytování cílených informací shromažďujeme a zpracováváme kromě toho dobrovolně poskytnuté informace o oblastech zájmů, adrese, zimě, létu a případně v dalších polích.

Registrace využívá postupu dvojí volby. Po přihlášení obdržíte na zadanou e-mailovou adresu potvrzovací a autorizační e-mail se žádostí o kliknutí na odkaz obsažený ve zprávě. Tím je zajištěno, že se do našeho mailingového seznamu pro zasílání informačních zpravodajů může přihlásit pouze oprávněný uživatel dané e-mailové adresy. Newsletter přihlášení

Odběr informačního zpravodaje můžete kdykoli zrušit. Za tímto účelem prosím vyplňte následující formulář:
Newsletter odhlášení

Následně Vaše údaje související s odběrem informačního zpravodaje obratem smažeme.

Zásuvné moduly sociálních médií

Provozovatel používá na webové stránce tzv. "vložené" zásuvné moduly sociálních médií (rozhraní pro sociální sítě). Při návštěvě webové stránky se systém díky integraci zásuvných modulů automaticky spojí s příslušnou sociální sítí a přenese údaje (IP adresa, návštěva webové stránky atd.).

Přenos údajů probíhá bez zásahu a mimo odpovědnost provozovatele. Uživatel může tomuto přenosu údajů zabránit tím, že se před návštěvou webové stránky od příslušných sociálních sítí odhlásí. Pouze v "přihlášeném" stavu může sociální síť přiřadit specifické údaje profilu aktivity uživatele prostřednictvím automatického přenosu údajů.

Automaticky přenášené údaje využívají výhradně provozovatelé sociálních sítí a nikoli provozovatel. Další informace k tématu, mimo jiné i k obsahu shromažďování údajů prostřednictvím sociálních sítí, lze získat přímo z webových stránek příslušné sociální sítě. Tam je také možno upravit nastavení soukromí.

Sociální sítě začleněné na internetové stránce jsou:

FACEBOOK

Na našich stránkách používáme součásti poskytovatele facebook.com. Facebook je služba společnosti facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, která je vybavena takovou komponentou, způsobí tato komponenta, že prohlížeč, který používáte, stáhne odpovídající zobrazení komponenty z facebooku. Prostřednictvím tohoto procesu je společnost Facebook informována o tom, kterou konkrétní stránku naší internetové prezentace právě navštěvujete.
Pokud navštívíte naši stránku, když jste zároveň přihlášeni do facebooku, rozpozná facebook prostřednictvím informací shromážděných komponentou, kterou konkrétní stránku navštěvujete a přiřadí tyto informace k Vašemu osobnímu účtu na facebooku. Pokud např. kliknete na tlačítko „To se mi líbí“, nebo pokud napíšete příslušné komentáře, jsou tyto informace přeneseny na Váš osobní účet a tam uloženy. Kromě toho je informace o tom, že jste navštívili naše stránky, předána facebooku. K tomu dochází bez ohledu na to, zda na komponentu kliknete nebo ne.
Pokud chcete zabránit přenosu a ukládání údajů o Vás a Vašem chování na našich webových stránkách prostřednictvím facebooku, musíte se z facebooku odhlásit, a to předtím, než navštívíte naše stránky. Informace o ochraně údajů, které poskytuje facebook, poskytují podrobnější informace, zejména o shromažďování a používání údajů prostřednictvím facebooku, o Vašich právech v této oblasti a o možnostech nastavení ochrany soukromí https://de-de.facebook.com/policy

TWITTER

Na našich stránkách používáme součásti poskytovatele Twitter. Twitter je službou společnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.
Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, která je vybavena takovou komponentou, způsobí tato komponenta, že prohlížeč, který používáte, stáhne odpovídající zobrazení komponenty z Twitteru. Prostřednictvím tohoto procesu je společnost Twitter informována o tom, kterou konkrétní stránku naší internetové prezentace právě navštěvujete.
Nemáme žádnou kontrolu nad údaji, které zde Twitter shromažďuje, ani o množství údajů shromážděných Twitterem. Podle našeho stavu znalostí shromažďuje Twitter adresu URL příslušné vyvolané internetové stránky a IP adresu uživatele, ale nikoliv k jiným účelům, než k zobrazení komponenty Twitter. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů Twitteru na adrese https://twitter.com/privacy
Své nastavení ochrany osobních údajů můžete změnit v nastavení účtu na adrese https://twitter.com/account/settings.

INSTAGRAM

Na našich webových stránkách používáme službu Instagram. Instagram je služba společnosti Instagram Inc. Integrovaným tlačítkem "Insta" na našich stránkách získá Instagram informaci o tom, že jste vyvolali příslušnou stránku naší internetové prezentace. Pokud jste přihlášeni na Instagramu, může Instagram tuto návštěvu naší stránky přiřadit k Vašemu účtu na Instagramu a tím propojit údaje. Údaje přenesené kliknutím na tlačítko "Insta" jsou společností Instagram ukládány. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování dat, o tom, jak jsou zpracovávány a používány, o svých právech a o možnostech ochrany Vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany údajů na Instagramu, které naleznete na adrese https://help.instagram.com/155833707900388.
Chcete-li zabránit tomu, aby Instagram spojil Vaši návštěvu s účtem na Instagramu, musíte se před návštěvou našich stránek od svého účtu na Instagramu nejprve odhlásit.

Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Bližší informace na adrese https://help.instagram.com/155833707900388.

YOUTUBE

Naše internetové stránky využívají zásuvné moduly ze stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavenou zásuvným modulem YouTube, je vytvořeno spojení se servery YouTube. Přitom je serveru Youtube sděleno, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte službě YouTube, aby přiřadila Vaše chování při prohlížení přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se odhlásíte ze svého účtu na YouTube. Další informace k nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na adrese http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

WHATSAPP

Na našich webových stránkách používáme službu WhatsApp. WhatsApp je službou společnosti WhatsApp Ireland Limited Integrovaným tlačítkem "WhatsApp" na našich stránkách získá WhatsApp informaci o tom, že jste vyvolali příslušnou stránku naší internetové prezentace. Údaje přenesené kliknutím na tlačítko "WhatsApp" jsou ukládány společností WhatsApp. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování dat, o tom, jak jsou zpracovávány a používány, o svých právech a o možnostech ochrany Vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany údajů na WhatsApp, které naleznete na adrese https://www.whatsapp.com/legal/?lang=de.

GOOGLE+

Na našich stránkách používáme Google+ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“.
Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, která je vybavena takovou komponentou „+“, způsobí tato komponenta, že prohlížeč, který používáte, stáhne odpovídající zobrazení komponenty z Google. Prostřednictvím tohoto procesu je společnost Google informována o tom, kterou konkrétní stránku naší internetové prezentace právě navštěvujete.
Podle údajů společnosti Google není prováděno další vyhodnocování Vaší návštěvy v případě, že nejste přihlášeni k účtu Google.
Pokud navštívíte naše stránky a jste přihlášeni v Google, může Google při potvrzení tlačítka "+" shromažďovat informace o Vašem účtu Google, o Vámi doporučených webových stránkách a o Vaší IP adrese a dalších informacích týkajících se prohlížeče.
Tak lze Vaše doporučení "+" uložit a veřejně zpřístupnit. Vaše doporučení Google "+" pak může být použito jako upozornění společně s názvem Vašeho účtu a případně zobrazeno s Vaší fotografií uloženou v Google ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve Vašem účtu Google nebo na jiných místech, například na internetových stránkách a reklamách na internetu. Kromě toho může společnost Google spojit Vaši návštěvu našich stránek s daty uloženými na Googlu. Společnost Google tyto informace zaznamenává také proto, aby dále zlepšovala služby společnosti Google.
Chcete-li výše uvedenému shromažďování údajů ze strany společnosti Google zabránit, musíte se již před návštěvou naší internetové stránky odhlásit ze svého účtu Google.
Informace o ochraně osobních údajů společnosti Google ohledně tlačítka "+" se všemi dalšími informacemi o shromažďování, předávání a používání údajů společností Google, o Vašich odpovídajících právech a o Vašich možnostech nastavení profilu naleznete zde: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Internetová analýza

GOOGLE ANALYTICS

Naše webové stránky využívají funkce webové služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Za tímto účelem se používají soubory cookie, které umožňují analýzu používání webových stránek Vašimi uživateli. Takto vytvořené informace jsou přenášeny na server poskytovatele, kde jsou ukládány. Pro přenos osobních údajů do USA existuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.

Tomuto můžete zabránit nastavením svého prohlížeče tak, aby nebyly ukládány soubory cookies. S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování smluvních údajů.

Další informace o smluvních podmínkách a o ochraně údajů týkající se služby Google Analytics naleznete na stránce https://www.google.com/analytics/terms/de.html

DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY V GOOGLE ANALYTICS

Tento web používá funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. Výsledkem toho mohou být zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků internetové stránky. Tyto údaje pocházejí z reklam založených na zájmech od společnosti Google a údajů třetích stran o návštěvnících. Tyto údaje nemohou být přiřazeny k žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics, jak je uvedeno v části "Námitka proti sběru dat".

Další informace o smluvních podmínkách a o ochraně údajů týkající se služby Google Analytics naleznete na stránce https://www.google.com/analytics/terms/de.html

Změna nebo úprava zásad ochrany osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo, změnit tyto zásady ochrany osobních údajů. Proto doporučujeme, abyste si toto prohlášení četli v pravidelných intervalech. Případné změny však nebudou mít zpětnou platnost, takže nakládání s dříve shromážděnými údaji se nezmění.

Zastihnete nás prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH
Dorf 84
AT-6306 Söll
Telefon: +43 5333 400
Fax: +43 5333 400 9100