Latest news

Seznam

cart
user

Cart

Total

Next steps

You will now be forwarded to the simple & uncomplicated ticket platform "starjack".

  • Create account
    or log in
  • Buy the ticket

You will be automatically redirected in 21 seconds.

pastviny pro všechny

správné chování při setkání s pasoucími se zvířaty

Je nutné správně odhadnout, jak se zvířata mohou zachovat:

Narazíte-li při svém výletě na stádo pasoucího se dobytka, je nutné se chovat velmi ohleduplně. Abyste zabránili vzniku nepříjemných situací, měli byste mít základní znalosti o chování zvířat na pastvě a také dodržovat určitá pravidla.

STÁDA SE PODLE SVÉHO SLOŽENÍ DĚLÍ NA TŘI ZÁKLADNÍ DRUHY:

Stádo krav s telaty Krávy s telaty – matky chrání svá mláďata, někdy jsou ve stádu i býci
Stádo mladého skotu Mladá zvířata - bujná, skotačivá a zvědavá
Stádo krav Dojnice – díky dojení jsou zvyklé na úzký kontakt s člověkem

SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ

  • Pokud to není nezbytně nutné, nepřibližovat se k pasoucím se zvířatům a především nehladit a nekrmit telata.
  • Je-li stádo již neklidné a fixuje turisty očima, bezpodmínečně udržovat odstup!
  • Psi znamenají pro krávy potenciální nepřátele, proto psy vést vždy na vodítku a nepouštět je příliš blízko k pasoucím se zvířatům. Při hrozícím útoku psy pusťte z vodítka.
  • Vzniknou-li přes všechnu opatrnost nebezpečné situace: Zachovejte klid a neutíkejte! V případě absolutní nouze dejte dobytku cílenou ránu holí na nos. V ostatnich případech opusťte rovnoměrným pomalým krokem místo nebezpečí, aniž byste se ke zvířatům obraceli zády. To je jediný správný postup, jak se chovat při takovém nebezpečném setkání.