Latest news

Seznam

cart
user

Cart

Total

Next steps

You will now be forwarded to the simple & uncomplicated ticket platform "starjack".

  • Create account
    or log in
  • Buy the ticket

You will be automatically redirected in 21 seconds.

Bezpečnost v areálu SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental

Čísla tísňového volání v Rakousku

Horská služba: 140
Euro tísnové volání: 112
Záchranná služba: 144
Policie: 133
Hasiči: 122

Pravidla FIS pro chování na sjezdovkách

1. Ohled na ostatní lyžaře
Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval jiného.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
Každý lyžař musí jezdit s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Musí přizpůsobit svou rychlost a svůj způsob jízdy svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním podmínkám, jakož i hustotě provozu.

3. Volba jízdní stopy
Lyžař přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu volit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucí před ním.

4. Předjíždění
Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři pro jeho pohyby dostatek prostoru.

5. Vjíždění a rozjíždění
Každý lyžař, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit, aniž by ohrozil sebe a ostatní.

6. Zastavení
Každý lyžař se musí vyhýbat zbytečnému přebývání na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

7. Stoupání a sestup
Lyžař, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek
Každý lyžař musí respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech
Při úrazech je každý lyžař povinen poskytnout první pomoc.

10. Povinnost prokázání se
Každý lyžař, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Ke sjezdovkám lyžařské oblast SkiWelt