Menu

SkiWelt specialpriser for elevskikurser

Som skikurser for skoleelever behandles kun skikurser, der arrangeres med samtykke fra skolens tilsynsførende myndighed som udsteder en skolebekræftelse.

Deltagernes minimumsantal uden lærer, skal være 20 elever. Deltagerne i disse
skikurser for skoleelever, får gruppeprisen for børn
Skoleeleverne fødselsdato skal være angivet på deltagerlisten
De ledsagende lærere får en fribillet for hver 10 skoleelever.

Denne fribillet kan dog kun udstedes til lærere, der er angivet på skolens bekræftelse. Hvis der deltager færre elever i skikurser for skoleelever, kan der ikke stilles krav om fribilletter til skoleelever.

Det er ikke muligt at yde fradrag for lejlighedsvis udsættelse i løbet af skiugen. I dette tilfælde henviser vi til abonnementet 5 i 7 dage.
At starte skikurset ved middagstid eller slutte det om formiddagen,
giver heller ikke mulighed for en reducering af skipasprisen.

For skikurser for skoleelever, der opfylder ovennævnte betingelser, udgør priserne med alle rabatter taget i betragtning:

Taksttype Højsæson
19.12.15 - 11.03.16
Dagskort EUR 20,00 EUR 22,00
EUR 32,00 EUR 35,50
2 dageskort EUR 36,50 EUR 43,00
EUR 46,50 EUR 54,50
3 dageskort EUR 54,50 EUR 64,00
4 dageskort EUR 70,00 EUR 82,50
5 dageskort EUR 87,00 EUR 102,50
5 i 7 dage EUR 90,50 EUR 107,00
6 dageskort EUR 99,00 EUR 116,50
7 dageskort EUR 110,50 EUR 130,00
14 dageskort EUR 170,00 EUR 200,00