Latest news

Menu

Retningslinjer for priser i SkiWelt

  • Alle skipas udstedes på det berøringsfrie Ticket KeyCard! Alle takster inkl. € 2,00 pant for genbrugelige KeyCard! Du får den fulde pant tilbage når du returnerer kortet ubeskadiget ved billetkontorerne! Bortset fra Tirol Snow Card kan dette Keycard ikke returneres.
  • Blandede priser - ved sæsonoverlapninger beregner billetkontorets computer automatisk en blandet pris.
  • Junior- og børneskipas udstedes udelukkende mod gyldig fotolegitimation!
  • Udover kontantbetaling, accepteres bankomatkort (MAESTRO) samt kreditkort (VISA + MASTERCARD) af billetkontorerne.

Skipas må ikke overdrages til andre og skal uopfordret vises til kontrollørerne. Indehaveren af skipasset bliver af kontrolgrunde fotograferet, når drejekorset passeres. Disse billeder videregives ikke til andre og bliver slettet efter kortets udløb. Enhver form for misbrug fører til øjeblikkelig inddragelse af skipasset og opkrævning af et beløb (mindst 2 gange prisen på et dagkort - normal tarif højsæson). Vi forbeholder os ret til at anmelde sagen til politiet. Ved overtrædelse af befordringsreglerne, ved tilsidesættelse af spærreanordningen på skibakker (på grund af fare for laviner og andre sikkerhedsårsager), af forbuddet mod at stå på ski i skovområder eller af FIS-reglerne udelukkes personen fra befordringen. I vanskelige tilfælde inddrages skipasset uden erstatning, og sagen anmeldes til myndighederne. Overdragelse af skipasset til andre, forlængelse eller udskydning af gyldigheden er ikke mulig. Bortkomne skipas erstattes ikke.

Dårligt vejr, lavinefare, uforudsete afrejser, driftsafbrydelser, spærring af skinedkørsler, afslutning af liftkørslen før tiden osv., giver ikke ret til refusion eller forlængelse. En refusion er kun mulig ved sportsulykker (dog under ingen omstændigheder ved sygdom) for skipas med en gyldighedsperiode fra 3 dage, bortset fra sæsonskipas. Hver påbegyndt dag beregnes til dagskortpris. Attesten skal forevises inden 2 dage efter tilskadekomsten. Efter dette tidspunkt kan krav ikke tages i betragtning. For en refundering beregnes der et administrationsgebyr!

Handicappede, der er mere end 70% handicappede (legitimation), får rabat på alle skipas (bortset fra pointkort, sæsonkort og Kitzbüheler Alpen skipas). Blandede priser ved sæsonoverlapninger beregnes automatisk af billetkontorets system!

De enkelte ydelser som de købte kort berettiger til, tilvejebringes af juridisk selvstændige virksomheder. Den virksomhed der sælger kortet, handler kun som repræsentant for de andre virksomheder. Derfor er kun den pågældende erhvervsdrivende forpligtet til levering af de enkelte ydelser og til skadesgodtgørelse ved eventuelle hændelser.

Med købet af et skipas accepterer kunden automatisk alle ovennævnte SkiWelt-bestemmelser.

Information i henhold til § 12 DSG 2018 om „Photocompare“

Information i henhold til § 12 DSG 2018 om „Photocompare“
Der gøres opmærksom på, at der med henblik på adgangskontrol tages et reference-foto af indehaveren af liftkortet første gang denne går igennem et med et kamera udstyret tælleapparat. Dette reference-foto sammenlignes af liftpersonalet med de fotografier, som tages af de med et kamera udstyrede tælleapparater ved hver passage.
Refrence-fotografiet slettes straks efter liftkortets gyldighed er udløbet, de øvrige fotografier senest 30 minutter efter den respektive passage af et tælleapparat.

Til information af vores gæster samt til reklameformål for skiområdet fotograferes der jævnligt i SkiWelt i hele sæsonen, og også filmoptagelser finder sted.