Latest news

Menu

cart
user

Cart

Total

Next steps

You will now be forwarded to the simple & uncomplicated ticket platform "starjack".

  • Create account
    or log in
  • Buy the ticket

You will be automatically redirected in 21 seconds.

FIS pisteregler

1. Hensyn til andre skiløbere
Hver skiløber skal forholde sig således, at han/hun ikke udsætter andre for fare eller skade.

2. Beherskelse af hastighed og løb
Hver skiløber skal løbe efter sigt. Han/hun skal tilpasse sin hastighed og sit løb efter sin kunnen, terræn-, sne- og vejrforholdene samt trafiktætheden.

3. Valg af spor
Den skiløber der kommer bagfra skal vælge sit spor således, at han/hun ikke udsætter skiløberen foran for fare

4. Overhaling
Der må overhales fra oven eller neden, fra højre eller venstre, men altid kun med en afstand, der giver den overhalede skiløber tilstrækkelig plads til alle sine bevægelser.

5. Indkørsel og igangsætning
Hver skiløber, der vil køre ind på en skinedkørsel eller vil sætte i gang igen efter et ophold, skal sikre sig både oven- og nedefra, at han/hun kan gøre dette uden at udsætte sig selv eller andre for fare.

6. Standsning
Hver skiløber skal undgå at standse op ved smalle eller uoverskuelige steder på en nedkørsel, hvis det ikke er en nødsituation. En styrtet skiløber skal gøre det pågældende sted frit så hurtigt som muligt.

7. Opstigning og nedkørsel
En skiløber, der stiger op eller ned til fods, skal benytte kanten af nedkørslen.

8. Overholdelse af signaler
Hver skiløber skal overholde markeringen og signaliseringen.

9. Førstehjælp
Hver skiløber er forpligtet til at yde førstehjælp ved ulykker.

10. Legitimationspligt
Hver skiløber, uanset om han/hun er vidne eller deltager, ansvarlig eller ej, skal i tilfælde af en ulykke fremvise sine personalia.

Alarmnumre i Østrig

Alpin alarm: 112
Bjergredning: 140
Redning: 144
Politi: 133
Brandvæsen: 122