Latest news

Seznam

Přehled všech platných tarifních směrnic v oblasti SkiWelt

  • Veškeré skipasy jsou vydávány formou bezdotykových skipasů keyCard! Všechny ceny včetně zálohy € 2,00 pro opět použitelné skipasy keyCard! Zálohu dostanete zpět při navrácení nepoškozeného skipasu u pokladen! Vyjma Tirol Snow Card – tuto keycard nelze vrátit.
  • Kombinované ceny při překrytí sezón stanoví počítač u pokladny automaticky.
  • Skipasy pro mládež a děti jsou vydávány jen při předložení platného průkazu s fotografií!
  • Kromě platby v hotovosti lze u pokladen platit platebními kartami (MAESTRO), kreditními kartami (VISA + MASTERCARD) .

Skipasy jsou nepřenosné a musejí být bez vyzvání zaměstnancům, pověřeným kontrolou, předloženy. Každé zneužití skipasu se trestá jeho okamžitým odnětím a peněžitou pokutou (minimálně ve výšce ceny dvoudenního skipasu – normální tarif, hlavní sezóna). Vyhrazujeme si právo podat trestní oznámení. Při porušování přepravních předpisů, nerespektování zákazu jízdy na uzavřených sjezdovkách (kvůli nebezpečí lavin nebo z jiných bezpečnostních důvodů), zákazu jízdy v zalesněných úsecích nebo nedodržování všeobecných pravidel FIS následuje okamžité vyloučení z přepravy. V závažných případech dochází k odejmutí skipasu bez jakékoliv náhrady a k trestnímu oznámení u příslušných úřadů. Převádění skipasu na jiné osoby, prodloužení nebo přesunutí doby platnosti není možné. Ztracené skipasy nebudou nahrazeny.
Špatné počasí, nebezpečí laviny, nepředvídané odjezdy, přerušení provozu, zavření lyžařských sjezdovek, předčasné ukončení provozu lanovky apod. nejsou důvodem k navrácení nebo prodloužení. Navrácení je možné jen při sportovních úrazech (v žádném případě, dojde-li k onemocnění) u skipasů s dobou platnosti delší než 3 dny, vyjma sezonních skipasů. Každý započatý den bude účtován jako jednodenní skipas. Potvrzení o zranění nutno předložit v průběhu 2 dnů po zranění. Pozdější nároky nelze zohlednit. V případě refundace je nutno uhradit manipulační poplatek!

Tělesně postižení s postižením větším jako 70% (průkaz) obdrží na všechny skipasy (vyjma bodových karet, sezonních karet a skipasů pro oblast Kitzbüheler Alpen) slevu.
Kombinované ceny při překrytí sezón stanoví počítač u pokladny automaticky.

Jednotlivé služby, ke kterým získané skipasy opravňují, jsou poskytovány právně samostatnými podniky. Podnik, který skipas prodává, tak činí pro ostatní podniky jen jako jejich zástupce. K poskytnutí jednotlivých služeb stejně jako k úhradám škod při případných událostech se tudíž zavazuje jen příslušný podnik.

Informace podle § 12 DSG 2018 k „Photocompare“

Upozorňujeme na to, pro je účely kontroly přístupu je pořizován referenční snímek vlastníka skipasu, a to při prvním průchodu přes otočný kříž vybavený kamerou. Tuto referenční fotografie poté personál vleku či lanovky porovnává s těmi fotografiemi, které jsou pořizovány při každém dalším průchodu otočným křížem, vybaveným kamerou.
Referenční fotografie se okamžitě po vypršení platnosti skipasu vymaže, ostatní fotografie nejpozději po 30 minutách po příslušném průchodu otočným křížem.

Za účelem dalšího zlepšování informací pro naše návštěvníky a pro účely reklamy se ve všech areálech lyžařské oblasti SkiWelt po celou sezónu může opakovaně fotografovat a filmovat.