Latest news

Seznam

cart
user

Cart

Total

Next steps

You will now be forwarded to the simple & uncomplicated ticket platform "starjack".

  • Create account
    or log in
  • Buy the ticket

You will be automatically redirected in 21 seconds.

Pravidla na sjezdovkách FIS

1. Ohled na ostatní lyžaře
Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval ostatní.

2. Ovládání rychlosti a způsobu jízdy
Každý lyžař musí mít během své jízdy přehled o situaci na sjezdovce. Svou jízdu musí přizpůsobit nejen svým lyžařským dovednostem, ale i terénu, povětrnostním a sněhovým podmínkám, stejně jako hustotě provozu.

3. Volba tratě
Lyžař jedoucí zezadu musí svou trať volit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucí před ním.

4. Předjíždění
Předjíždět je dovoleno shora nebo zdola, zprava nebo zleva, ale vždy s takovým odstupem, aby předjížděnému lyžaři zůstalo dost místa k jízdě.

5. Rozjíždění a příjezd na sjezdovku
Každý lyžař, který se rozjíždí na sjezdovce nebo na sjezdovku vjíždí, se musí přesvědčit, že tak činí, aniž by ohrozil ostatní.

6. Zastavování, přerušování jízdy
Lyžař nesmí zbytečně zastavovat na úzkých a nepřehledných místech. Lyžař, který upadne, musí takové místo co nejrychleji opustit.

7. Stoupání nebo sestupování na sjedovce
Lyžař, které pěšky sestupuje nebo vystupuje na sjezdovce, se musí zdržovat na okraji sjezdovky.

8. Respektování značení
Každý lyžař musí respektovat značení a signalizace.

9. Poskytnutí pomoci
V případě nehody je každý lyžař povinen poskytnout pomoc.

10. Povinnost prokázat totožnost
Každý lyžař, ať svědek nebo účastník, ať zodpovědný nebo ne, je v případě nehody povinen poskytnout své osobní údaje.

Císla nouzového volání v Rakousku <br>

nouzové volání v Alpách: 112
horská služba 140
záchrana: 144
policie: 133
požární sbor: 122