Latest news

Seznam

cart
user

Cart

Total

Next steps

You will now be forwarded to the simple & uncomplicated ticket platform "starjack".

  • Create account
    or log in
  • Buy the ticket

You will be automatically redirected in 21 seconds.

Nový systém na měření sněhu

Ještě efektivněji a s trvalou udržitelností: SkiWelt investuje 500.000 eur do nového systému na měření sněhu.

65 strojů na úpravu sjezdovek pracuje v lyžařské oblasti SkiWelt každou noc na perfektní úpravě lyžařských drah. Každá sjezdovka se v noci preparuje, většinou za pomoci roleb a navijáků, na kterých jsou rolby na prudkých úsecích připevněny. Úprava se někdy musí provádět dokonce dvakrát, například když začne sněžit. V letošní zimní sezóně budou všechny rolby ve zdejším areálu poprvé vybaveny promyšleným systémem na měření sněhu na sjezdovkách. Pomocí GPS se zjišťují přesné výšky sněhu a tak je možné, aby rolby při úpravě sjezdovek pracovaly ještě precizněji, čímž dochází k velkým úsporám technického sněhu. Lyžařská oblast SkiWelt opět nastavuje vysokou laťku a investuje přes 500.000 eur do trvale udržitelného rozvoje životního prostředí.

Jak funguje tato světová novinka na měření sněhu?

Přímo v rolbě je zabudovaná GPS aparatura. Ta proměřuje původní terén a výšku sněhové pokrývky (s odchylkou cca 3-5 cm). Základem měření je v létě přesně zjištěný profil původního terénu. Vestavěný měřicí přístroj z rozdílu výšek vypočítá tloušťku sněhové pokrývky. Řidič rolby vidí údaje o výšce sněhu pod sebou okamžitě přímo na displeji ve vozidle. Výsledky měření je možné zobrazovat i graficky a vytisknout ve formě mapy s výškami sněhové pokrývky – takže místa se slabší vrstvou sněhu nebo naopak s velkými zásobami sněhu jsou okamžitě viditelná.

Hospodárné zacházení se sněhem

Nový způsob měření výšek sněhové pokrývky je zásadním předpokladem pro hospodárné a trvale udržitelné zacházení se sněhem. Jedná se o efektivní, nízkonákladový a zdroje šetřící způsob výroby sněhu, a tato investice je jen dalším stavebním kamenem v energeticky úsporném hospodaření se sněhem v lyžařské oblasti SkiWelt. SkiWelt má k dispozici nejmodernější technické vybavení se zasněžovacími zařízeními, 15-ti ohleduplně do okolní krajiny umístěnými retenčními nádržemi a samozřejmě také výše zmíněné nově zavedené měření sněhu. “Naším cílem je rovnoměrná kompaktní sněhová vrstva na všech sjezdovkách – a pokud možno na žádných míst příliš mnoho nebo naopak příliš málo sněhu. Pro naše hosty to prakticky znamená, že mají k dispozici perfektně upravené sjezdovky se zárukou sněhu až do 8. dubna 2018,“ říká Walter Eisenmann, jednatel společnosti SkiWelt Söll.

Znáte recept SkiWelt na výrobu technického sněhu?

Vezměte:

  • Tým zasněžovacích profesionálů SkiWelt
  • Nejmodernější a nejefektivnější technická zařízení na výrobu sněhu
  • Pitnou vodu z našich 15 retenčních nádrží, které se v létě plní většinou automaticky
  • 100 % ekologickou elektřinu společnosti Tiroler Wasserkraft
  • Vhodné teploty, ale i vlhkost vzduchu hraje důležitou roli

… a dostanete technicky vyrobený sníh, který se v období tání jako čistá voda zase vrací do přirozeného koloběhu. Navštivte lyžařský areál SkiWelt na jaře. Louky jsou barevné množstvím nejrůznějších kvetoucích rostlin a stejně jako vždy v minulosti se na nich zase pasou stáda krav zdejších zemědělců.

Kontakt

SkiWelt Marketing GmbH
Dorf 84
6306 Söll
Tel. +43 5333 400